Servis

ortosar servis

U svojoj usluzi prema pacijentima OrtoSar pruža mogućnost pacijentima da se mogu konsultovati sa ljekarom kao i dobiti savjet i uputstvo o načinu korištenja i održavanja indiciranog pomagala. Nakon apliciranja i korištenje ortopedskog pomagala, pacijenti se mogu uvijek obratiti stručnom timu OrtoSar-a, zatražiti savjet, servisiranje ortopedskog pomagala i stručnu pomoć ortopedskih tehničara.

Stručni tim OrtoSar-a se sastoji od: 

  •     - 4 visokoeducirana ortopedska tehničara,
        - Ljekara (ortopedi, fizijatri)- vanjskih saradnika

Svi tehničari posjeduju certifikate vezane iz oblasti protetike (proteza potkoljenih i natkoljenih, podlaktičnih i nadlaktičnih), ortotike, ortopedskih uložaka. Dio tima prenosio je svoje znanje i van granica Bosne i Hercegovine (Hrvatska, Makedonija, Crna Gora, Srbija). 

ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA FBiH (u čijem sastavu su Kantonalni Zavodi zdravstvenog osiguranja) i Zavod zdravstvenog osiguranja Republike Srpske su uredili ovu oblast Zakonskim, Podzakonskim i drugim pravnim propisima. 

Kada je u pitanju rok upotrebe ortopedskog pomagala osigurano lice koje ostvari pravo na pomagalo, ima pravo i obavezu koristiti to pomagalo u roku propisanom za njegovu upotrebu (rok upotrebe). Ukoliko se dogodi da osigurano lice namjerno ili zbog nepažnje uništi, odnosno pokvari pomagalo, gubi pravo na popravak istog, te ne može ostvariti pravo na istovrsno pomagalo do isteka propisanog roka upotrebe.

Servisiranje i popravak pomagala
OrtoSar d.o.o. Sarajevo, unutar čije organizacije su Podružnice sa sjedištem u Bihaću, Tuzli i Goraždu, svakodnevno na zahtjev korisnika vrši servisiranje ortopedskih. 

Vama uvijek na usluzi,
S poštovanjem,

Društvo za izradu ortopedskih pomagala i trgovinu "OrtoSar" d.o.o. Sarajevo

Katalozi


Korisne Informacije


Galerija

Direkcija Sarajevo

Zmaja od Bosne 37
71000 Sarajevo
Tel:  +387 33 71 50 50
Fax: +387 33 71 50 51
E-mail:  info@ortosar.ba